პირდაპირ აგროგარემოში – 2021

პირდაპირ აგროგარემოში – საექსპორტო მონაცემები

სოფლის მეურნეობა, გამოწვევები პანდემიის პირობებში და საექსპორტო მონაცემები გადაცემის სტუმრები: კენკრის მწარმოებელთა ასოციაციის (GBGAssociation) თანადამფუძნებელი, ფერმერი – ელისო ღვინიაშვილი; საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების (საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანება)  აღმასრულებელი დირექტორი – ალეკო პაპავა. ფერმერთა წინაშე არსებულ საკითხებს უპასუხებს: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (MEPAGeorgia) – სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-თენგიზ კალანდაძე.

პირდაპირ აგროგარემოში – სატრანსპორტო დერეფანი

სატრანსპორტო დერეფნები და გადაზიდვები, ტრანსპორტის სახეობების შესაბამისობა ტვირთებზე და ხარჯეფექტურობა. ტრანსპორტის ნაკადების რეგულირების საკითხები და სახელმწიფო პოლიტიკა.​ სტუმარი: Hub Georgia სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი – პაატა ცაგარეიშვილი