მაყვლის პლანტაციის გაშენება და დარგვის სქემები

მაყვლის გაშენებისათვის ნაკვეთი კარგად უნდა მომზადდეს: ნიადაგი უნდა იყოს კარგად დამუშავებული – მოხნული და დაფარცხული. აუცილებელია ნაკვეთის სარეველებისაგან წინასწარი გასუფთავება, რადგან გაშენების შემდეგ სარეველების სიჭარბე

Read More »

პეკანის გამრავლება თესლით – აგრორჩევები

პეკანის გამრავლება შესაძლებელია თესლით და ვეგეტაციური წესით. მსოფლიოში გამრავლების ფართოდ მიღებული ხერხია თესლით გამრავლება. გამრავლებისათვის თესლი უნდა ავიღოთ სადედე მცენარეებიდან. სადედე მცენარედ უნდა შეირჩეს საუკეთესო

Read More »

ხორბლის მოსავლის აღება

ხორბლის მოსავლის აღება იწყება მარცვლის სანთლისებური სიმწიფის ბოლო პერიოდში. უფრო მოგვიანებით აღებას თან ახლავს დანაკარგები. ზოგიერთ ჯიშებზე დანაკარგი 30-35%-საც აღწევს. მოსავლის აღების პეროიდში მარცლის ტენიანობა

Read More »

ატმის მოსავლის აღება

ხილის კრეფა ყველაზე დაძაბული და საპასუხისმგებლო პერიოდია ატმის ბაღში. არადროულ და მოსავლის არასწორ აღებას შეუძლია მოსავლის დიდი დანაკარგი გამოიწვიოს და შესამჩნევად დააქვეითოს პროდუქციის ხარისხი. კრეფა

Read More »

მარწყვის მოვლა – აგრორჩევები

მარწყვის მაღალხარისხიანი მოსავლის წინაპირობას წარმოადგენს პირველი ყვავილის მოცილება და მწვანე ოპერაციების ჩატარება, რაც გულისხმობს გამხმარი და განუვითარებელი ფოთლების და სტოლონების რეგულარულ მოცილებას მაღალი მოსავლის უზრუნველსაყოფად.

Read More »

სტაფილოს აგროტექნიკა

სტაფილოს გაზაფხულზე დასათესად ნიადაგის დამუშავება ნაკვეთის დასუფთავებით, სასუქების განაწილებით და მზრალად 22-25 სმ სიღრმეზე ხვნით, შემოდგომაზე იწყება. გაზაფხულზე მზრალს 1-2-ჯერ დაფარცხავენ. თესვის წინ, თუ ნიადაგი

Read More »

თხილის ნერგების დასარგავად მომზადება და დარგვა

თხილის ნერგების დასარგავად მომზადება და დარგვათხილის გამრავლების ყველაზე ადვილი ხერხი ბუჩქის დაყოფით და ფესვის ამონაყრებით გამრავლებაა. მეტი ამონაყრები რომ მივიღოთ, საჭიროა ადრე გაზაფხულზე შერჩეული სადედე

Read More »

ყვავილოვანი კომბოსტოს მოვლა

ყვავილოვანი კომბოსტოს მოვლის დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის ტენის მოყვარული მცენარეა, განსაკუთრებით მოითხოვს დიდი რაოდენობით წყალს ჩითილის და თავის ფორმირების პერიოდში. ნიადაგი უნდა იყოს ნოყიერი

Read More »

უსახელოური – გაიცანით ვაზის ქართული ჯიშები

უსახელოური – გაიცანით ვაზის ქართული ჯიშები უსახელოური – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია სინონიმი: ოყურეშული წარმოშობა – რაჭა-ლეჩხუმი გამოიყენება მღალხარისხოვანი სუფრის და ბუნებრივად ნახევრად ტკბილი ღვინის

Read More »

ნუშის გარემო ფაქტორების მიმართ დამოკიდებულება

ნიადაგი ნუში უპირატესობას ანიჭებს შედარებით ტუტე რეაქციის, ზომიერად ნაყოფიერ თიხნარ კარბონატულ ნიადაგებს. შედარებით შეზღუდულია მისი ზრდა ისეთ ნიადაგებზე, სადაც ტენიანობის დიდი ხნით შენარჩუნების საშიშროება არსებობს.

Read More »