მაყვლის დარგვა და ჯიშები – აგრორჩევები

მაყვლის დარგვისას ნერგის ფესვთა სისტემა ნიადაგში კარგად უნდა გაიშალოს. ნერგი ირგვება 2-3 სმ-ით უფრო ღრმად, ვიდრე სანერგეში იზრდებოდა. დარგვისას ფესვების გარშემო ნიადაგი კარგად უნდა დაიტკეპნოს,

Read More »

სტაფილოს მოვლა-მოყვანა – აგრორჩევები

სტაფილოს გაზაფხულზე დასათესად ნიადაგის დამუშავება ნაკვეთის დასუფთავებით, სასუქების განაწილებით და მზრალად 22-25 სმ სიღრმეზე ხვნით იწყება. გაზაფხულზე მზრალი 1-2-ჯერ იფარცხება. თესვის წინ, თუ ნიადაგი სარეველებისაგან

Read More »

მარწყვის მოვლა-მოყვანა – აგრორჩევები

მარწყვის სამშობლო ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაა. ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს თბილ რეგიონებთან ერთად, ხილი სამხრეთ ნახევარსფეროს დიდ ნაწილში იწარმოება. აშშ, ევროპა, სამხრეთ და აღმოსავლეთ აფრიკის სახელმწიფოები, ახალი

Read More »

კურკოვანი ხეხილის მავნებელ-დაავადებებისგან დაცვა აპრილის თვეში

აპრილის პირველი დეკადა – ვარდისფერი კონუსის ფაზა (ყვავილობის დასაწყისი) შესხურება ნაცრისა და კლასტეროსპოროზის წინააღმდეგ: ტასპა (დიფენოკონაზოლი + პროპიკონაზოლი) – 0,2 – 0,25 კგ/ჰა, ან კობუზი

Read More »

ატმის მავნებელ-დაავადებებისგან დაცვა აპრილის თვეში

ატამი (ლათ. Prunus persica) — ატამი ვარდისებრთა ოჯახის ხეხილოვანი მცენარეა. ატმის სამშობლო ჩინეთია. ატმის 5 ათასამდე კულტურული ჯიშია გამოყვანილი. ატმის კულტურას ყველაზე ხშირად შემდეგი მავნებლები აზიანებს:

Read More »

საგაზაფხულო ხორბლის მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილის თვეში

საქართველოს მთიანი ზონის რაიონებში – ახალქალაქი, ბორჯომი, წალკა, სტეფანწმინდა, სვანეთი, დუშეთი, თიანეთი, სადაც მკაცრი ზამთრის გამო საშემოდგომო პურეულის მოყვანა შეუძლებელია, ფერმერები საგაზაფხულო ხორბალს აწარმოებენ. საგაზაფხულო ხორბალს ფესვთა სისტემა

Read More »

დაფნის ნაკვეთების მომზადება პლანტაციის გასაშენებლად

დაფნის პლანტაციის ვაკე და 200-მდე დაქანების ფერდობ ადგილებზე შენდება. თუ პლანტაციისათვის შერჩეული ნაკვეთი ტყით ან ბუჩქნარითაა დაფარული, საჭიროა იგი გაიწმინდოს, მიზანშეწონილია ნიადაგის მთლიანი დამუშავება 45-სმ

Read More »

ჟოლოს გასხვლა და საყრდენი სისტემის მოწყობა

ჟოლო მოსავალს ძირითადად იძლევა გასული წლის ტოტებზე, რომლებიც მოსავლის მოცემის შემდეგ ხმება. იმავე წელს ფესვის კვირტებიდან ახალი ერთწლიანი ტოტები ამოდის – ამ ბიოლოგიური თავისებურების გათვალისწინებაზე არის

Read More »

კიტრის მოვლა-მოყვანის მოკლე ცნობარი 

ნიადაგის დამუშავება კიტრისთვის საუკეთესოა მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის, ქვიშნარი, ალუვიური, ნეშომპალათი მდიდარი ნიადაგები. აღმოსავლეთ საქართველოში ნიადაგი შემოდგომაზე უნდა მოიხნას, დასავლეთ საქართველოში ადრე გაზაფხულზე -მოხვნის სიღრმე 30-35

Read More »

ალუბლის გარემო ფაქტორების მიმართ დამოკიდებულება

ალუბალი ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს ბევრ ქვეყანაშია გავრცელებული. საქართველოში იგი ზღვის დონიდან 1600 მ-მდე გვხვდება. ვარაუდობენ, რომ ალუბალი ბლისა და ქონდარა ბალამწარას ბუნებრივი შეჯვარებით წარმოიშვა. კულტურის ფორმებში განასხვავებენ 2 ჯგუფს

Read More »