გიგა აბულაძე

სამელიორაციო მომსახურებისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან ფიზიკური და იურიდიული პირები გათავისუფლდებიან

წყალმომხმარებელი ფიზიკური და იურიდიული პირები, 2020 წელს სრულად თავისუფლდებიან სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სამელიორაციო მომსახურებისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან. გარდა ამისა, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ასევე სრულად ჩამოეწერებათ შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიმართ არსებული 8 000 000 ლარამდე ოდენობის დავალიანება, რომელიც 2012-2019 წლებში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სამელიორაციო მომსახურების შედეგად წარმოიქმნა.

ცვლილებები „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში“ – რა იცვლება?

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამაში შეტანილი ცვლილებების თანახმად, ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების უზრუნველყოფისათვის, სესხები გაიცემა 5 000 ლარიდან 100 000 ლარის ჩათვლით, ხოლო სახელმწიფო მოახდენს 6 თვის საპროცენტო განაკვეთის სრულად დაფინანსებას. აღნიშნული ცვლილებით ფერმერები შეძლებენ სესხი გადაიხადონ იმ მომენტისთვის როცა მიიღებენ მოსავალს. აღსანიშნავია, რომ სახელწიფოს პროექტის დაწყებიდან დღემდე სრულად პროცენტის თანადაფინანსება არ მოუხდენია. გარდა ამისა, …

ცვლილებები „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში“ – რა იცვლება? Read More »

მერძევეობის დარგის განვითარების მიზნით ახალი პროგრამა იწყება

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) ფინანსური მხარდაჭერით, „მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელება დაიწყო. სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) ფინანსური მხარდაჭერით,  „მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამის“ განხოციელება იწყება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფლად რძის მცირე წარმოების  განვითარების ხელშეწყობა. პროგრამა იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და სამცხე-ჯავახეთში განხორციელდება. პროგრამა ითვალისწინებს როგორც …

მერძევეობის დარგის განვითარების მიზნით ახალი პროგრამა იწყება Read More »

covid 19-ზე რეაგირების გეგმა აგრარული წარმოებისთვის – გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივა

ეკონომიკური ზიანის შემცირებისა და არსებული ვითარების ეფექტურად გამკლავების მიზნით გარემოს დაცვისა და სოფლის ემრუნეობის სამინსტრომ რეაგირების გეგმა წარმოადგინა, რომელის მიხედვიტაც  პროექტის „შეღავათიანი აგროკრედიტი” ფარგლებში, ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების მიზნით გაიცემა კრედიტები, რომლის სავარაუდო მოცულობა 50,000,000 ლარი იქნება. სახელმწიფო სრულად დააფინანსებს სესხების 6 თვის საპროცენტო განაკვეთს, ხოლო ფერმერებს შესაძლებლობა ეძლევათ სესხის ძირითადი თანხა გადაიხადონ …

covid 19-ზე რეაგირების გეგმა აგრარული წარმოებისთვის – გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივა Read More »