ჩვენ შესახებ

აგროგარემო TV – დაარსდა 2019 წელს (ავტორიზაციის N BR-5058), შპს აგროკომუნიკატორის მიერ, რომლის დამფუძნებლები, პარტნიროები არიან: ააიპ „მაუწყებელთა ალიანსი“ და ,,ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი”.

სხვადასხვა გადაცემები ორიენტირებულია სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, კლიმატგონივრულ სოფლის მეურნეობასა და გარემოსდაცვით საკითხებზე.

არხი ვრცელდება ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელების (მულტიპლექსი) მეშვეობით:

სამცხე -ჯავახეთის მულტიპლექსი,

ფოთი – შპს სამაუწყებლო კომპანია „მეცხრე ტალღა

ბათუმი – შპს „ტელეარხი 25″

ზუგდიდი – შპს დამოუკიდებელი ტელერადიოკომპანია „ოდიში”

ქუთაისი – შპს ტელერადიოკომპანია „რიონი”,

ჭიათურა – შპს სამაუწყებლო კომპანია ”იმერვიზია”

ხაშური – შპს ტელეკომპანია „დია”

რუსთავი, მარნეული, ბოლნისი – სს „ქვემო ქართლის ტელერადიოკომპანია”

თელავი – შპს ტელეკომპანია „თანამგზავრი”

გურჯაანი – შპს ტელეკომპანია „გურჯაანი”

ოზურგეთი – ააიპ თავისუფალი მედია სივრცე

აგრეთვე: სილიქტივის; მაგთისატისა და მაივიდეოსა და იუთუბის საშუალებით. სიგნალის გავრცელების სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებით, აუდიტორია თითქმის მთელი საქართველოს მოსახლეობას შეადგენს.

მაგთი – N57

სილქნეტი – N284

არხის დირექტორი – ნუგზარ სუარიძე