სასათბურე მეურნეობის მოწყობა – არსებული გამოწვევები და საქართველოს ბანკის შეთავაზებები ფერმერებს

საქართველოს სოფლის მეურნეობას მდიდარი ტრადიციები გააჩნია, რაც ქვეყნის ისტორიის, ცნობიერებისა და კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელი ნაწილია. გარდა სეზონური აგრომიმართულებებისა ქვეყანას მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნია არასეზონური ხილის და ბოსტნეულის მიმართულებითაც.  ეს კი შეუძლებელია სათბურებისა და სპეციალურად მოწყობილი კონსტრუქციების გარეშე. სათბური მეწარმე- ფერმერს საშუალებას აძლევს არ იყოს დამოკიდებული კლიმატურ პირობებზე და მზის ენერგიის აკუმულირებით მოხდეს მცენარეთა ზრდა-განვითარებისთვის საჭირო ყველა …

სასათბურე მეურნეობის მოწყობა – არსებული გამოწვევები და საქართველოს ბანკის შეთავაზებები ფერმერებს Read More »