როგორ მოვუაროთ დაფნის პლანტაციას? – აგრო რჩევები

დაფნის ახალგაზრდა ნარგაობაში საზამთრო გადაბარვა 10-12-სმ სიღრმეზე ეწყობა. ფესვის დაზიანება რომ არ მოხდეს, ნიადაგის საზამთრო დამუშავება მწკრივთაშორისებში წარმოებს მცენარის ფესვის ყელიდან 15-20-სმ-ის დაშორებით. ნიადაგის გადაბარვის საუკეთესო ვადაა 15 ნოემბრიდან 1 აპრილამდე. ნორმალურად განვითარებულ დაფნის ნარგავებში, სადაც რიგთაშორისები შეკრულია და მრავალწლიანი სარეველებით არ არის დასარევლიანებული, პლანტაციები მოვლილია და ნიადაგი კულტურულ მდგომარეობაშია, საზამთრო გადაბარვა ხდება ოთხ წელიწადში …

როგორ მოვუაროთ დაფნის პლანტაციას? – აგრო რჩევები Read More »