ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი სოფლის განვითარების ინიციატივები ბორჯომის მუნიციპალიტეტში