რამდენად თანხვედრაშია ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ტურიზმის სტრატეგიასთან

საერთაშორისო პრაქტიკაში ბიოწარმოება და აგროტურიზმი ერთმანეთს ავსებენ და ავითარებენ. საქართველოსაც აქვს აგრო ტურიზმის სტრატეგია, ერთგვარი გზამკვლევი დოკუმენტი და, ბუნებრივია, ჩვენც დავინტერესდით, რამდენად თანხვედრაშია ბიო წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ამ სტრატეგიასთან.

აღმოჩნდა, რომ პირველ ეტაპზე ბიოწარმოების ხელშემწყობი პროგრამის მიზანი აგროტურიზმის განვითარება ნაკლებადაა, თუმცა, სოფლის განვითარების სააგენტოში დარწმუნებულნი არიან, რომ მეორე ეტაპზე ერთი მეორეს ბუნებრივად დაასტიმულირებს.

სრული გადაცემა ნახეთ აქ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin