ჩინეთთან ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებელი გაიზარდა- საქსტატი

2020 წელს იანვარ-ივლისში ჩინეთთან ექსპორტ-იმპოტრის მაჩავენებელი გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით, ამავე პერიოდში საქართველომ ჩინეთის მიმართულებით 249.2 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების პროდუქცია გაიტანა, 2021 წლის იანვარ-ივლისში კი, 370,5 მლნ აშშ დოლარის.

ასევე, 2020 წლის იანვარ-ივლისის მონაცემებით, საქართველომ ჩინეთისგან 379.3 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების პროდუქცია შეიძინა, 2021 წლის იმავე პერიოდში კი – 459,4 მლნ აშშ დოლარის.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin