პირდაპირ აგროგარემოში – 23

თაფლის წარმოება საქართველოში, ადგილობრივი და საექსპორტო მოთხოვნები; რეგულაციები და ხარისხის კონტროლი.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin