პირდაპირ აგროგარემოში – 2

მერძევეობა საქართველოში, – სექტორის გამოწვევები, პრობლემები და მათი გადაჭრის შესაძლებლობები.

გადაცემის სტუმრები: „საქართველოს მერძევეთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორი, მერაბ ჩხარტიშვილი და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, თენგიზ კალანდაძე.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin