პირდაპირ აგროგარემოში – საექსპორტო მონაცემები

სოფლის მეურნეობა, გამოწვევები პანდემიის პირობებში და საექსპორტო მონაცემები

გადაცემის სტუმრები:

ფერმერთა წინაშე არსებულ საკითხებს უპასუხებს: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (MEPAGeorgia) – სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი-თენგიზ კალანდაძე.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin