პირდაპირ აგროგარემოში – ენერგეტიკა და გარემოსდაცვა

ენერგეტიკა და გარემოსდაცვა – დაპირისპირება ორ სექტორს შორის თუ ეკომეგობრული გადაწყვეტილებები რესურსების რაციონალურ ათვისებაში.

თემის სტუმარი:

 „მწვანე ალტერნატივა“ თავმჯდომარე – მანანა ქოჩლაძე.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin