პირდაპირ აგროგარემოში – გუდის ყველი, ტენილი, დამბალხაჭო – როგორ ვაწარმოოთ ტრადიციული პროდუქტები

გუდის ყველი, ტენილი, დამბალხაჭო როგორ ვაწარმოოთ ტრადიციული პროდუქტები სურსათის უვნებლობის ნორმების გათვალისწინებით.

თემის სტუმარი:

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კონსულტანტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი, აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი – გივი ბასილაძე.

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კონსულტანტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი, აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი – გივი ბასილაძე.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin