რა მდგომარეობაშია ზუთხის პოპულაცია მდინარე რიონში

მდინარე რიონის მეთევზეებმა 2020 წელს ზუთხის დაჭერის და გაშვების 50-მდე შემთხვევა აღწერეს.

ისინი შემთხვევით დაჭერილ ზუთხს ფოტოს და ვიდეოს უღებენ, აკეთებენ გენეტიკურ სინჯს, რომელსაც ფლორა და ფაუნა ინტერნეიშენალის წარმომადგენლებს აწვდიან თევზს კი მდინარეში ცოცხლად აბრუნებენ.

მეთევზეების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, FFI-ს წარმომადგენლებს ეხმარება დაადგინონ თუ რომელი სახეობები ბინადრობენ და კვლავ ქვირითობენ მდინარე რიონში, ასევე როგორ მდომარეობაშია მათი პოპულაციები.

წყარო © https://bit.ly/33U5g0W

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin