კონსერვაციული სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა – ლუდმილა მანიულოვას სიმინდის წარმოება

ახალი ტექნოლოგიები, კლიმატგონივრული სოფლისმეურნეობა და კონსერვაციული მიწათმოქმედება – ეს ის მიდგომებია, რომლის დანრგვასაც გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ევროკავშირის დახმარებით ცდილობს. ევროკავშირი და FAO კახეთის რეგიონის ფერმერებს ნიადაგის დამუშავების გარეშე ხორბლისა და სიმინდის მოყვანაში ეხმარება.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin