გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ კვლევის პრეზენტაცია

„მწვანე ალტერნატივამ“ გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ კვლევის შედეგები წარმოადგინა. ორგანიზაციამ საკითხი ორი მიმართულებით შეაფასა, – ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნის გარეშე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნის საფუძველზე მაინც უნდა გაიცეს. როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, პრობლემები ორივე მიმართულებით გამოიკვეთა.

სინქრონი:

ნინო გუჯარაიძე – „მწვანე ალტერნატივას“ წარმომადგენელი.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin