ადგილობრივი ექსპორტი 2022 წლის იანვარი-აგვისტო

წინასწარი მონაცემებით 2022 წლის იანვარ-აგვისტოში ექსპორტის მაჩვენებლები, წინა წლების შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია. უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორებია: ჩინეთი (472.2 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (350.6 მლნ. აშშ დოლარი) და თურქეთი (295.6 მლნ. აშშ დოლარი).

პირველ ადგილზე სპილენძის მადნები და კონცენტრატებია 683.8 მლნ. აშშ დოლარით, მეორეზე ფეროშენადნობები 365.1 მლნ. აშშ დოლარით, მესამე ადგილს იკავებს აზოტოვანი სასუქები 192.7 მლნ. აშშ დოლარით, ყურძნის ნატურალური ღვინოები მეოთხე ადგილზეა 146.0 მლნ. აშშ დოლარი.

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin