აგრო სიახლეები – 5 (S-10)

გადაცემის თემები:

  • 2020 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, ექსპორტის მონაცემები და რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებული საქართველოს სოფლის მეურნეობა – წამყვანის მონოლოგი
  • ოკუპაციის ვაშლი – ნატალი ნემსაძის რეპორტაჟში
  • სანერგე მეურნეობების სერტიფიცირება და უკეთესი მოსავლის მიღების ფაქტორები
  • როგორ შევარჩიოთ მესაქონლეობის ფერმისთვის შესაფერისი ადგილი? რა პირობებია საჭირო მერძეული მიმართულების მაღალი პროდუქტიულობის მქონე ჯიშების შენახვისა და მათი პროდუქტიულობის ხანგრძლივად შენარჩუნებისთვის – კომპანია ინვეტ ჯგუფის სერვისები და კომპანია თეთრი ფერმა, რომელიც 200ზე მეტ სულ ჰოლშტეინის ჯიშის პირუტყვს ფლობს – დეტალები აგრო სიახლეებში
  • კარტოფილის მოსავლიანობის ზრდა და სათესლე მასალის ხარისხობრივი კონტროლი – კარტოფილის ასოციაციის ვიდე მიმოხილვა აგრო სიახლეებში.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin