აგრო სიახლეები – 4 (S-10)

  • საქართველოში გაზრდილი უმუშევრობის დონე და გერმანიაში დასაქმების მიზნით შევსებული 65 ათასზე მეტი განაცხადი – რა მოხდებოდა ეს ადამიანები, რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულიყვნენ? – წამყვანის მონოლოგი;
  • 2019-2020 წლებში 119 ნიმუშიდან არასაკვები საღებავის-სუდანის შემცველობა 14 შემთხვევაში გამოვლინდა – რა უნდა ვიცოდეთ სახიფათო ნივთიერების შესახებ?
  • გაზრდილი რძის წარმოება და მომატებული პირუტყვის სულადობა – რა ხდება ქართულ მესაქონლეობაში?
  • ცოფის ახალი შემთხვევები საქართველოში – რა უნდა ვიცოდეთ დაავადების შესახებ, რას ნიშნავს კარანტინი და რა პროექტი მუშავდება გარეული ცხოველების ორალური ვაქცინაციისთვის სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო ქვეყნებისთვის?
  • პროექტი მეხორცული და მერძეული მიმართულების პირუტყვის ფერმის მფლობელთათვის, როგორ მოვიპოვოთ გრანტი და რა იქნება პრიორიტეტი?
  • მთის გამომშრალი ხილი და ტყეში დაკრეფილი ასკილი – კოოპერატივი თიანეთის ნობათი;
  • აგროგარემო TV და “ინვეტ ჯგუფი” სპეციალურ გადაცემას მოგიმზადებთ, სადაც მეცხოველეობის, მეფრინველეობის საკვებწარმოებისა და ვეტერინარიის შესახებ თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს ინვეტ ჯგუფის სპეციალისტები უპასუხებენ – მოგვწერეთ პირად შეტყობინებაში ან კომენტარის სახით თქვენთვის საინტერესო კითხვები – ინვეტ ჯგუფი.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin