აგრო სიახლეები – 21 (S-10)

  • მეწყერსაშიში ზონა აჭარის მაღალმთიანეთში და ოჯახები, რომელებიც წვიმის დროს საფრთხესთან პირისპირ რჩებიან;
  • რა ხარვეზებზე საუბრობენ მოქალაქეები მიწის რეგისტრაციის პროგრამისას;
  • აგრო რჩევები მეციტრუსეებისთვის;
  • რეკომენდაციები აგროტექნიკური წამლობისას და ეკიპირების წესები.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin