აგრო სიახლეები – 20 (S-10)

რა ხდება საქართველოს ნედლი რძის სექტორში, რას ფიქრობენ ამ მიმართულების მსხვილი, საშუალო თუ წვრილი ფერმერები, სახელმწიფო უწყებები და დონორი ორგანიზაციები? – აგროგარემო TV თემაზე სიღრმისეულ მასალას ამზადებს;

GAP-ის მობილური ექსტენციის ლაბორატორია დედოფლისწყაროში;

საიდან მოდის და სად მიდის დენი? – აგრო გარემო TV-ის სიღრმისეული მოკვლევა. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin