აგრო სიახლეები – 2 (მერვე სეზონი)

თემები:

  • პრობლემები მერძევეობის სექტორში – რძის ფხვნილის იმპორტი და ეგრედ წოდებული ირანული პასტა;
  • რატომ გვაქვს ქვეყანაში რძის დეფიციტი და რა არის გამომწვევი მიზეზები?
  • ჯიშთა გაუმჯობესება, საკვებწარმოების განვიტარება და ვეტერინარების კვალიფიკაცია – რატომ არის ეს საკტხბეი მჭიდრო კავშირში მერძევეობის სექტორის განვითარებასთან?
  • ნახეთ აგრო სიახლებიი და გაიგეთ მეტი არსებული გამოწვევების შესახებ.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin