აგრო სიახლეები – 20 (S-10)

რა ხდება საქართველოს ნედლი რძის სექტორში, რას ფიქრობენ ამ მიმართულების მსხვილი, საშუალო თუ წვრილი ფერმერები, სახელმწიფო უწყებები და დონორი ორგანიზაციები – თემაზე აგროგარემო TV სიღრმისეულ მასალას ამზადებს. 

GAP-ის მობილური ექსტენციის ლაბორატორია დედოფლისწყაროში

საიდან მოდის და სად მიდის დენი? 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin