აგრო სიახლეები – 13 (S-10)

  • შეცვლილი რეგლამენტი ფრინველის გაყინული ხორცის იმპორტირებისას; 
  • თბილისის განვითარების პერსპექტივები მისი გეოლოგიური და სეისმოლოგიური საფრთხეების გათვალისწინებით;
  • გუდის ყველი, ტენილი, დამბალხაჭო – როგორ ვაწარმოოთ ტრადიციული პროდუქტები სურსათის უვნებლობის ნორმების გათვალისწინებით;
  • მდინარე ალგეთი ნაკადული კალმახის 50 000 ლარვით დათევზიანდა; 


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin